Gyakoriság szerint

Egyszeri alkalom

Kifejezetten egy adott témakör vagy esemény alkalmából szervezett rendezvény, melynek aktualitása egyetlen meghatározott időpontra vonatkozik. Jellegében igen széleskörű, gyakorlatilag, minden rendezvény típus esetén megvalósítható.

 

Időszakonként ismétlődő

Olyan jellegű rendezvények, melyek bizonyos időszakonként rendszeresen megrendezésre kerülnek. Gyakoriak az éves rendezvények, találkozók, de a szezonális eseményekhez köthető, vagy az évszaktól függő rendezvényeket is ide sorolhatjuk.

 

Rendezvénysorozat

Több, önállóan megrendezésre kerülő eseményből, rendezvényből áll, melyek valamilyen azonos téma köré szerveződnek, de az egyes részei önálló szervezést, menedzselést igényelnek. Lehet: egy komplex téma köré rendeződő sorozat vagy egy kistérség, régió érdekeit szolgáló rendezvénysorozat.