Egyéb rendezvények

Kamarai rendezvények

Az országos ipari, kereskedelmi és szakmai kamarák szervezetei és tagjai számára szervezett rendezvények, melyek lehetnek egyszeri vagy időszakonként ismétlődő rendezvények tematikától függően.

 

Szakmai Szövetségi Találkozó

Különböző szakmai szövetségek és szervezetek találkozója. Jellegét tekintve rendszeres, minimum évente de jellemzően gyakrabban megszervezett összejövetel, ahol a szakmai szervezeteket érintő, újdonságok kerülnek megvitatásra.

 

Területi Érdekeltségű Rendezvény

Megyei, járási, kistérségi, települési, speciális tematikájú rendezvény, mely egyaránt lehet program jellegű vagy találkozó, értekezlet pl. az érintett terület, területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszerrel kapcsolatos tájékoztató rendezvénye.